Ledakan Sebagai Lilin Penentu Jarak di Alam Semesta

Bagaimana para astronom mengukur jarak objek yang luar biasa jauh di Alam Semesta? Lebih tepatnya ketika Alam Semesta masih sangat muda?