perbandingan_tiga_zaman

Perbandingan sketsa kompleks wihara antara lukisan kedua Rach, foto Troppenmuseum dan foto masa kini. Perhatikan kesan atap bersusun dua di latar belakang (tanda panah) yang menjadi ciri khas. Kesamaan ini memastikan lukisan kedua Rach digambar dari sisi selatan kompleks wihara.

Ditulis oleh

Muh. Ma'rufin Sudibyo

Orang biasa saja yang suka menatap bintang dan terus berusaha mencoba menjadi komunikator sains. Saat ini aktif di Badan Hisab dan Rukyat Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga aktif berkecimpung dalam Lembaga Falakiyah dan ketua tim ahli Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kebumen, Jawa Tengah. Aktif pula di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI), klub astronomi Jogja Astro Club dan konsorsium International Crescent Observations Project (ICOP). Juga sedang menjalankan tugas sebagai Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong dan Komite Tanggap Bencana Alam Kebumen.

Tulis komentar dan diskusi...